Unieke Trafo-huisjes voor woonwijk Wilgenrijk

In opdracht van Wilgenrijk B.V. maakte ConsortArchitects in samenwerking met Gebiedsmanagers het ontwerp voor een bijzonder trafo-station dat zal worden toegepast binnen de woonwijk Wilgenrijk te Maassluis. Het ontwerp past binnen de stijl van de Maassluise school. Karakteristiek voor deze stijl is het gebruik van herkenbare vormen. Basic qua vormentaal maar voorzien van een verfijnde detaillering. Het woongebied Wilgenrijk kent inmiddels een hele reeks aan modulair ontworpen objecten voor de buitenruimte, zoals schuren, bergingen, tuinkassen en carports en nu dus ook het recent opgeleverde trafo-huisje, voorzien van een eenvoudig af te nemen demontabel dak ten behoeve van onderhoud of bij calamiteiten.

Unieke Trafo-huisjes voor woonwijk Wilgenrijk