Ontwikkeling fietsroute Rotterdam - Den Haag

De restanten van het nostalgische spoorlijntje tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag zijn sinds de komst van de Randstadrail vooralsnog onbenut. De route en locatie, dwars door de weilanden, zijn echter ideaal om aan te wenden als fiets- en recreatiezone. ConsortArchitects ontwikkelde plannen om de bestaande route te transformeren naar een aantrekkelijk fiets- en wandelpad. Wilt u onze ideeën horen over de herinirchting van braakliggende terreinen of leegstaande kantoorpanden? Neem contact op met 010-4117814.

Ontwikkeling fietsroute Rotterdam - Den Haag