Duurzaam bedrijfsgebouw start op 9/9/9

Op 9/9/9, de Nationale Dag van de Duurzaamheid, zal het ArchitectenConsort het project Duurzame Bedrijfsgebouw af trappen. In samenwerking met Ingenieursbureau Smits van Burgst en Raadgevend ingenieursbureau IMd werkt het ArchitectenConsort aan de ontwikkeling van een nieuwe duurzaam bedrijfsgebouw concept. Aan de basis van dit concept ligt de Triple P (people, planet, profit) gedachte ten grondslag. Dit principe sluit naadloos aan bij het AC en haar opdrachtgevers omdat naast ideële motieven de financiële haalbaarheid van een project een minstens zo belangrijke rol speelt.

www.duurzaambedrijfsgebouw.nl

 

Duurzaam bedrijfsgebouw start op 9/9/9