ConsortArchitects op handelsmissie naar Turkije

Van 23 tot en met 25 mei 2012 organiseert Agentschap NL, ter gelegenheid van 400 jaar handelsbetrekkingen, een economische missie naar Turkije onder leiding van Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De focus van de missie ligt op de thema's veiligheid- en maritieme industrie én op de creatieve industrie, waaronder architectuur, mode en design. Voor ConsortArchitects zal Machiel Hopman als afgevaardigde deelnemen aan deze handelsmissie en tijdens zijn verblijf in Istanbul onder andere kennismaken en informatie uitwisselen met Nederlandse en Turkse ondernemers in Turkije.

ConsortArchitects op handelsmissie naar Turkije